Storaksjon mot Daimler Benz

By in
No comments

 

Det meldes at tyske påtalemyndigheter har raidet kontorene til giganten Mercedes. Tilslaget skjedde på flere steder samtidig, inkludert i hovedkontoret til Daimler i Stuttgart. Grunnlaget for aksjonen finnes i mistanker om bedrageri og feilinformering om utslippsystemene når det gjelder personbiler som drives med en diesel-motor. Daimler sier selv i en pressemelding at de er innstilte på å samarbeide fullt og helt med myndighetene.

Storaksjon med 230 politimenn

Ironien i det hele, er i følge E24, at tilslaget skjer samtidig som at Kanzler Angela Merkel var med på åpningsseremonien for Daimler sin batterifabrikk, i Kamenz, et lite stykke sør for Berlin. Her har konsernet investert rundt en halv milliard Euro, for å begynne produksjonen av litium-ion-batterier, som skal drive selskapets el-biler i fremtiden.

Til sammen ble 11 forskjellige kontorer ransaket av 23 statsadvokater og 230 politifolk, i Baden-Würtemberg, så vel som i Berlin, i Sachsen og i Niedersachsen. Det er også blitt startet kriminalsaker mot flere av de ansatte i selskapet, deriblant høyere sjefer.

Stødig aksjekurs på tross av ryktene

På tross av den noe turbulente utviklingen for Mercedes, har aksjene holdt seg rimelig stødige, med en minimal nedgang i pris, fra € 68,5 til € 67,1. De fleste aksjonærer ser altså på hendelsen som et lite mellomspill, som ikke vil ha så mye å si for hvordan selskapet i fremtiden kommer til å utvikle seg.

Det hele har også vært kjent for aksjonærene over lenger tid, siden kvartalsrapporten kom ut i slutten av april. Det som i dag gjennomføres i Europa er også i så måte en oppfølger av det som allerede har utspilt seg i USA, hvor både føderale myndigheter, så vel som finanstilsyn og miljømyndigheter har startet saker mot selskapet, noe som til slutt resulterte i at godkjenningen av flere dieselmodeller som tidligere var godkjente for salg, nå er trukket tilbake.

Ikke akkurat en sterk miljøprofil i utgangspunktet

Kundekretsen til Mercedes har i utgangspunktet aldri vært preget av et sterkt miljøengasjement, og bilen appellerer heller på grunn av prisen, og den statusen og komforten som utstråles, heller enn av at den som kjører bilen er en miljøengasjert og grønn person. Derfor tar selskapet heller ingen stor skade av at slike hvitsnippforbrytelser etterforskes. Det er faktisk mer sannsynlig at oppmerksomheten fungerer som ekstra reklame.