Alle satser på elektisk

By in
No comments

 

Mange av verdens store land, spesielt dem som ikke har egen tilgang på olje, satser i dag sterkt på å utvikle en egen el-bil industri. Her kan vi telle både Tyskland, India og Kina, som har satt seg ambisiøse mål.

Spørsmålet må bli om det kaotiske og korrupte India faktisk klarer å leve opp til planene. Det hersker nemlig store stor tvil om dette. Om man sammenlikner med nærmeste sammenliknbare størrelse, Kina, så blir det klart og tydelig at det i India ikke finnes den samme handlekraft og tiltakslyst som man kan se i det dels planstyrte, dels markedskapitalistiske Kina. De to landene satset også samtidig på å utbedre sine veinett, for rundt tjuefem år siden, men etter tjue år var resultatet soleklart. I Kina hadde man bygget over 50 000 kilometer med motorveier, mens landet i dag har et godt utbygget nettverk på 123 000 kilometer. I India startet man på samme tidspunkt med et 25 000 kilometer langt nettverk med motorvei, og landet har frem til i dag klart å bygge ut et veinett hvor det finnes mer enn to spor, som kun strekker seg over 50 000 kilometer. Begge land har de samme utfordringene, men det er Kina som klarer å løse dem.

Derfor er det nesten morsomt når Indias statsminister sier at de har konkrete planer om å fase ut alle petroleumdrevne biler fra og med 2030, for så å erstatte dem med egen produksjon. Dertil kan det jo også nevnes at man i India også fortsatt finner damplokomotiv i fast rute den dag i dag. Man kan si mange ting om India, men de fleste vil ikke tenke på landet som moderne og effektivt.