Forskjellige fartsgrenser i Europa

By in
No comments

 

Det finnes en viss variasjon når det kommer til fartsgrenser i Europa, både når det kommer til de maksimale, så vel som de tilpassede. Likevel er norske regler for hvor raskt man kan kjøre, en ganske god veiledning for hvordan man skal forholde seg. Men det finnes unntak, spesielt når det kommer til kjøring i bebygget område og i boligstrøk.

I Norge forventes det gjerne at man senker farten i boligområder til 30, om ikke annet er oppgitt på skilt. I mange andre land, som i Tyskland, er det tillat å kjøre 50 i tettbygde områder også om man kjører i trangere bygater.

For mange vil det også være en ny opplevelse å se skilt som påbyr en minimumshastighet, hvor det faktisk er ulovlig å kjøre langsommere. Dette gjelder spesielt på europeiske motorveier, og hensikten er å stenge ute kjøretøyer som ellers vil være en fare for andre. I hovedsak stenger minimumsfartsbegrensningen ute traktorer og mopeder, men også eldre veteranbiler og plomberte biler som kan kjøres med mopedlappen.

Det betyr likevel ikke at minimumsfarten ikke gjelder for deg som kjører vanlig bil. Kjører du motorvei, så må du også bidra til at trafikken flyter.